Home / Activiteiten / Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Een dag(deel) gaan we aan de slag met een team. Door dingen te doen en te ervaren ontstaat er inzicht in verschillende rollen, die onderwerp van gesprek kunnen zijn binnen het team. Voor een organisatie zijn gemotiveerde medewerkers die zich verantwoordelijk voelen en goed kunnen samenwerken van groot belang.

teamontwikkeling-1200
teamontwikkeling-1200-2

Tijdens onze niet alleen serieuze, maar ook spannende en leuke survivalonderdelen proberen we te werken aan verantwoordelijkheidsgevoel, begrip, behulpzaamheid en samenwerking. Wanneer je dat ook kunt doorzetten naar de werkvloer, creëer je een organisatie met een gezonde werksfeer, gezonde werknemers en een gevoel van “we doen het samen”. De survivaldag of (een dagdeel kan ook) bij ons (of op de eigen locatie) kan aangestuurd en begeleid worden door iemand vanuit het bedrijf zelf of door een door ons geregelde actieve deskundige trainer.

Voorbereiding

Wat wil je als team bereiken? Waar moet de focus liggen? Wat is het doel? De antwoorden op deze vragen willen we graag van tevoren helder hebben. De uiteindelijke centrale vraag en daarmee het doel bepaalt de focus en het programma van de teamdag. Een manager kan de vraag verwoorden, maar de vraag kan ook uit de teamleden zelf komen. De instructeurs zullen door deze voorbereiding samen met de deelnemers doelgericht aan de slag kunnen gaan waarbij ook het plezier hebben met elkaar niet vergeten wordt.

teamontwikkeling-1200-5
teamontwikkeling-1200-3

Resultaat

Met elkaar strategieën bedenken, uitdagingen aangaan en obstakels overwinnen levert nieuwe energie, plezier en gespreksstof op. Maar het kan ook processen binnen een team inzichtelijk maken en laten zien welke rollen teamleden spelen. Is dat ook de gewenste rol? Met deze actieve teamdag als uitgangspunt kun je de periode erna blijven werken aan alle aspecten die voor een respectvol en productief team van belang zijn.